ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
menu

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ

Αρθρα, ομιλίες, μαρτυρίες, απόψεις

Αναζητήσεις της αριστεράς, απόψεις πάνω στην εσωστρέφεια που τις χαρακτηρίζει.

Γνωριμία με τη Λιβύη, πριν και μετά την ήρεμη επανάσταση (1969), προσωπική μαρτυρία.

Αναίμακτες επαναστάσεις, προσωπική μαρτυρίακαι άποψη, Αίγυπτος, Λιβύη, Δ. Σαχάρα.

Παγκοσμιοποίηση και  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, σε τι διαφέρουν.

Η ηγεμόνευση των ΗΠΑ, πως εμπεδώθηκε μετά τον πόλεμο σε παγκόσμια κλίμακα.

Λογική πολέμου και λογική ειρήνηςγιατί η δεύτερη επιλογή αγνοήθηκε.

Μεγάλα σύγχρονα προβλήματα.  Πώς δημιουργήθηκαν και πώς αθετούνται.

Δουλεία, οι μορφές δουλείας της εποχής μας.

Αίγυπτος 1995, ταξιδιωτική μαρτυρία και σκέψεις για την ηγεμόνευση πάνω στη περιοχή.

Ηταν τα παιδιά μας, προσωπική μαρτυρία από τα Εξάρχεια.

Κύπρος, 22χρόνια κατοχής, σχόλια πάνω στην κατανόηση του προβλήματος της Κύπρου.

Ποιος έχει όπλο την τρομοκρατία, πώς παρουσιάζεται το φαινόμενο και ποιός επωφελείται.

Οτσαλάν κι επιζήμια παρόρμηση, ευθύνες και συνέπειες του ερχομού του στη Ελλάδα.

Από την αριθμητική της ένδειας, προσέγγιση  της τραγικής μοίρας των φτωχών λαών.

Προασπίζοντας το μέλλον, η παγκόσμια πραγματικότητα επιβάλλει μια συστράτευση για να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες που θα υπερασπίσουν το απειλούμενο μέλλον μας.

Αλβανία, τα θύματα των παρατραπεζών, περίπτωση ανάπτυξης αντικοινωνικών ενεργειών

Εννοια και συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, η παγκοσμιοποίηση της φιλελεύθερης αγοράς

Πράσινη φορολογία, μια λύση που ανατίθεται στη φιλελεύθερη οικονομία κι όχι στις  κοινωνικές προτεραιότητες  

Η παγκοσμιοποίηση σε διάλογο, ανάμεσα στους Financial Times και το Monde Diplomatique

Το θαύμα των Δράκων της Ανατολικής Ασίας,   η πραγματικότητα δεν δικαιώνει ότι η

Παγκοσμιοποιημένη Φιλελεύθερη  Οικονομία ευνοεί τις «αναπτυσσόμενες» χώρες.

Τα προβλήματα της Ανατολικής Αφρικής, πως η κάθετη πτώση της οικονομίας συνέβαλε στη μεγάλη κρίση  και στι ς γενοκτονίες.

Παγκοσμιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, η διαφορά

Το πρόβλημα της απασχόλησης, δεν εξαντλείται με τη μείωση του χρόνου εργασίας, οι βαθύτερες και ευρύτερες αιτίες και συνέπειες.

Απώλειες της Δημοκρατίας, Οι μεγάλη φθορά των θεσμών που στηρίζουν τη Δημοκρατία.

Τεχνολογικές κατακτήσεις και κοινωνία, ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών κατακτήσεων         σε βάρος των κοινωνικών.

Το πρόβλημα  της  μετανάστευσης, η οικουμενική  και κοινωνική του διάσταση.

Γιατί   δεν   κτυπούν  οι  καμπάνες (;), οι μεθοδεύσεις που καταπατούν τους θεσμούς.

Κόσοβο και ΟΗΕ, προσέγγιση σε οικουμενική διάσταση.

Συνέπειες της  σύγχρονης οικονομίας, πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα.